Cáp chậm cháy CVV/FRT dùng cho hệ thống phân phôi điện được thiết kế để hạn chế sự lan truyền của ngọn lửa khi bị ảnh hưởng bởi hỏa hoạn, sử dụng phù hợp trong các loại công trình... cấp điện áp, lắp đặt cố định