Máy phát điện 1000kva cấp DA ráp cẩu tại cảng Cái Mép