Tủ hoà đồng bộ nguồn điện là để thực hiện công việc hoà các máy phát điện hay các nguồn điện đang làm việc độc lập vào cùng làm việc song song với nhau để tránh rủi ro nguồn điện bị ngắt đột ngột khi một trong các máy hay nguồn điện gặp sự cố. Nó thường được các nhà máy, xưởng công nghiệp, cảng, bệnh viện hay những dự án có yêu cầu nghiêm ngặt về nguồn điện.

Tủ hoà đồng bộ là giải pháp có độ tin cậy cao về cung cấp nguồn điện liên tục. Khi nguồn điện chính bị sự cố thì các nguồn điện dự phòng hay các máy phát điện sẽ tự động hoạt động rồi hoà đồng bộ với nhau và chia tải.